Pražský Ámos PDF Tisk

Výukové centrum Pražský Ámos založil a řídí Mgr. Milan Brožek, středoškolský pedagog, který byl roku 2009 v anketě Zlatý Ámos prohlášen nejoblíbenějším učitelem v Praze a úspěšně postoupil až do finále. Více než 20 let se vedle učitelské praxe věnuje činnostem sloužícím smysluplnému využívání volného času dětí a mládeže. Tyto aktivity směřují do tří oblastí – vedení zájmových útvarů, organisace letních táborů a pořádání vlastivědných výletů. Mezi zájmové útvary patří především kroužek divadelní, pěvecký či taneční. Letní jazykový tábor All Star Time doprovázejí i některé akce pořádané v průběhu školního roku. Vlastivědné výlety vhodně doplňují školní výuku a rozšiřují poznatky i zájem především v oblasti dějepisu, zeměpisu, dějin umění a v cestovním ruchu.

Širokou nabídku aktivit výukového centra zajišťuje také Mgr. Petra Brožková a řada dalších spolupracovníků.

Kalendář akcí Pražského Ámose a Milana Brožka z Prošku             2018

 

kursy, odborné exkurse, zážitkové exkurse a letní kursy, veřejná vystoupení;

individuální lekce se neuvádějí

8-1.        Historický šerm pro děti I/13     ZŠ Dolní Chabry               17:00 - 18:00

10-1.      Rekreační školní tancování  Z/7              OA Vinohradská             15:40 - 16:30

15-1.      Historický šerm pro děti I/14     ZŠ Dolní Chabry               17:00 - 18:00

17-1.      Rekreační školní tancování Z/8 - prodloužená OA Vinohradská             15:40 - 17:00

22-1.      Historický šerm pro děti I/15     ZŠ Dolní Chabry               17:00 - 18:00

22-1.    M. Brožek z Prošku moderuje maturitní ples OA Vinohradská      Lucerna           18:30 - 00:30

29-1.      Historický šerm pro děti I/16     ZŠ Dolní Chabry               17:00 - 18:00

31-1.      Rekreační školní tancování - pokračovací lekce P/1      OA Vinohradská             15:40 - 16:45

5-2.        Historický šerm pro děti II/1      ZŠ Dolní Chabry               17:00 - 18:00

14-2.      Rekreační školní tancování - pokračovací lekce P/2      OA Vinohradská             15:40 - 16:45

19-2.      Historický šerm pro děti II/2      ZŠ Dolní Chabry               17:00 - 18:00

21-2.      Rekreační školní tancování - pokračovací lekce P/3      OA Vinohradská             15:40 - 16:45

26-2.      Historický šerm pro děti II/3      ZŠ Dolní Chabry               17:00 - 18:00

5-3.        Historický šerm pro děti II/4      ZŠ Dolní Chabry               17:00 - 18:00

9-3.      All Star Winter (zážitková exkurse na horách)       Janov n/Nisou            16:00

10-3.    All Star Winter (zážitková exkurse na horách)       Janov n/Nisou          celý den

11-3.    All Star Winter (zážitková exkurse na horách)       Janov n/Nisou            celý den

12-3.      Historický šerm pro děti II/5      ZŠ Dolní Chabry               17:00 - 18:00

19-3.      Historický šerm pro děti II/6      ZŠ Dolní Chabry               17:00 - 18:00

26-3.      Historický šerm pro děti II/7      ZŠ Dolní Chabry               17:00 - 18:00

7-4.      Kutná Hora – město stříbra    Kutná Hora     celý den

9-4.        Historický šerm pro děti II/8      ZŠ Dolní Chabry               17:00 - 18:00

16-4.      Historický šerm pro děti II/9      ZŠ Dolní Chabry               17:00 - 18:00

17-4.    COMEBACK TRUBADÚRA (koncert M. Brožka z Prošku)    divadlo Gong  19:00 - 21:00

20-4.      Kurs sborového zpěvu  Zakšín  16:00 - …

21-4.      Kurs sborového zpěvu  Zakšín  celý den

22-4.      Kurs sborového zpěvu  Zakšín  celý den

23-4.      Historický šerm pro děti II/10   ZŠ Dolní Chabry               17:00 - 18:00

12-5.    Válečnictví pozdního středověku            Kolín    celý den

14-5.      Historický šerm pro děti II/11   ZŠ Dolní Chabry               17:00 - 18:00

21-5.      Historický šerm pro děti II/12   ZŠ Dolní Chabry               17:00 - 18:00

25-5.    All Star Spring (zážitková exkurse u koní)   Zakšín 16:00

26-5.    All Star Spring (zážitková exkurse u koní)   Zakšín celý den

27-5.    All Star Spring (zážitková exkurse u koní)   Zakšín celý den

28-5.      Historický šerm pro děti II/13   ZŠ Dolní Chabry               17:00 - 18:00

4-6.        Historický šerm pro děti II/14   ZŠ Dolní Chabry               17:00 - 18:00

6-6.        Školení vedoucích          OA Vinohradská             18:00 - 22:00

9-6.      Terezín - dvě pevnosti, tisíce osudů                  Terezín            celý den

11-6.      Historický šerm pro děti II/15   ZŠ Dolní Chabry               17:00 - 18:00

13-6.    Vystoupení šermířského kroužku na Zahradní slavnosti    ZŠ Dolní Chabry          16:00 - 17:00

18-6.      Historický šerm pro děti II/16   ZŠ Dolní Chabry               17:00 - 18:00

23-6.    Půlrybovka (Česká mše vánoční, Hej, Mistře; sólo M. Brožek z Prošku)   Kampa            20:30 - 21:15

26-6.    Jarní koncert pěveckého sboru Vox OA Vinohradská         18:00 - 19:00

9-7.        ALL STAR TIME (výběrový jazykový a sportovní kurs)    N. Město p/Smrkem      celý den

10-7.      ALL STAR TIME (výběrový jazykový a sportovní kurs)    N. Město p/Smrkem      celý den

11-7.      ALL STAR TIME (výběrový jazykový a sportovní kurs)    N. Město p/Smrkem      celý den

12-7.      ALL STAR TIME (výběrový jazykový a sportovní kurs)    N. Město p/Smrkem      celý den

13-7.      ALL STAR TIME (výběrový jazykový a sportovní kurs)    N. Město p/Smrkem      celý den

14-7.      ALL STAR TIME (výběrový jazykový a sportovní kurs)    N. Město p/Smrkem      celý den

15-7.      ALL STAR TIME (výběrový jazykový a sportovní kurs)    N. Město p/Smrkem      celý den

16-7.      ALL STAR TIME (výběrový jazykový a sportovní kurs)    N. Město p/Smrkem      celý den

17-7.      ALL STAR TIME (výběrový jazykový a sportovní kurs)    N. Město p/Smrkem      celý den

18-7.      ALL STAR TIME (výběrový jazykový a sportovní kurs)    N. Město p/Smrkem      celý den

19-7.      ALL STAR TIME (výběrový jazykový a sportovní kurs)    N. Město p/Smrkem      celý den

20-7.      ALL STAR TIME (výběrový jazykový a sportovní kurs)    N. Město p/Smrkem      celý den

21-7.      ALL STAR TIME (výběrový jazykový a sportovní kurs)    N. Město p/Smrkem      celý den

21-7.      BLUE STAR TIME (sportovní adaptační kurs)     N. Město p/Smrkem      celý den

22-7.      BLUE STAR TIME (sportovní adaptační kurs)     N. Město p/Smrkem      celý den

23-7.      BLUE STAR TIME (sportovní adaptační kurs)     N. Město p/Smrkem      celý den

24-7.      BLUE STAR TIME (sportovní adaptační kurs)     N. Město p/Smrkem      celý den

25-7.      BLUE STAR TIME (sportovní adaptační kurs)     N. Město p/Smrkem      celý den

26-7.      BLUE STAR TIME (sportovní adaptační kurs)     N. Město p/Smrkem      celý den

27-7.      BLUE STAR TIME (sportovní adaptační kurs)     N. Město p/Smrkem      celý den

28-7.      BLUE STAR TIME (sportovní adaptační kurs)     N. Město p/Smrkem      celý den

29-7.      BLUE STAR TIME (sportovní adaptační kurs)     N. Město p/Smrkem      celý den

11-8.  HARIJÁ, HARIJOU (premiéra nové divadelní hry MBP) M. Brožek z Prošku vystoupí se skupinou hist. šermu Benedictus Flatus          hrad Točník  9:45 a 15:15

20-8.      Kurs sborového zpěvu  Zakšín  16:00 - …

21-8.      Kurs sborového zpěvu  Zakšín  celý den

22-8.      Kurs sborového zpěvu  Zakšín  celý den

23-8.      Kurs sborového zpěvu  Zakšín  celý den

8-9.  HARIJÁ, HARIJOU (divadelní hra MBP na festivalu Babí léto v Bohnicích) M. Brožek z Prošku vystoupí se skupinou hist. šermu Benedictus Flatus          areál Psychiatrické nemocnice Bohnice  13:00

 
Kontakt:
info@brozek-mbp.cz
Pražský Ámos s. r. o., Přeletová 565, 165 00 Praha 6, IČ 04666062
© 2022 Pražský Ámos s. r. o. – web by David Chlumský