Kursy aktuálně PDF Tisk

(místa a termíny konání upřesníme na dotaz)

Kurs praktických dovedností vedoucího volnočasových aktivit dětí a mládeže

Sborový zpěv

Orientální tanec

Společenské tance

Historický šerm

Doučování z českého jazyka, příprava k přijímacím zkouškám na SŠ i k maturitě z ČJ a literatury

Doučování angličtiny, matematiky, účetnictví, příp. jiných předmětů

Kurs praktických dovedností vedoucího volnočasových aktivit dětí a mládeže

Letošní kurs bude nabízen v termínu 6. – 18. 7. 2020 v Novém Městě pod Smrkem za cenu 5000,- Kč paralelně s letním jazykovým a sportovním kursem All Star Time (blíže na ast.brozek-mbp.cz).

Kurs obsahuje seznámení s odbornou způsobilostí dle kvalifikačního standardu pro obor Vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže, zveřejněnou Národní soustavou kvalifikací a autorizovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Těžištěm je nácvik praktických dovedností přímo s dětmi a mládeží pod dohledem zkušených vedoucích a pedagogických pracovníků. Z toho důvodu bude před nástupem na kurs frekventant kursu vyzván k podpisu příkazní smlouvy podle § 2430 Občan. zák. 89/2012, na základě které bude povinen podřídit se po celou dobu konání kursu příkazům osoby pověřené výukovým centrem, a to včetně povinnosti účastnit se dozorů nad nezletilými. Dále je frekventant povinen předložit potvrzení praktického lékaře, že je způsobilý k práci s dětmi.

O absolvování kursu obdrží frekventant osvědčení s vyznačením dovedností, s nimiž byl seznámen. Toto osvědčení může využít např. pro přijetí na posici vedoucího na dětských táborech pořádaných komerčními subjekty nebo u přijímacích zkoušek na příslušné VŠ. K dosažení profesní kvalifikace, které by jej opravňovalo k pracovnímu zařazení vedoucího na zotavovacích akcích pro děti a jiných podobných akcích, kde se tato kvalifikace vyžaduje, je nutné složit z těchto dovedností a teoretických znalostí zkoušku před akreditovanou komisí. Podmínkou připuštění k této zkoušce je osvědčení o absolvování nejméně 20h kursu první pomoci, který není součástí tohoto kursu praktických dovedností vedoucího.

Sborový zpěv

Jarní víkendový kurs se uskuteční 27. – 29. 3. 2020, cena 250,- Kč, na statku v Zakšíně. Dopravu, pobyt a stravování hradí účastníci individuálně. Účast na kursu je podmíněna členstvím v souboru Vox. ZRUŠENO KVŮLI COVID-19

Podzimní kurs sborového zpěvu a dramatické výchovy proběhne v listopadu rovněž v Zakšíně a za stejných podmínek.

Orientální tanec

Letní kurs orientálního tance je integrální součástí kursu All Star Time. Naposledy proběhl v termínu 8. – 20. 7. 2019 a v plánu je opět na léto 2020 (6. - 18. 7. 2020, blíže na ast.brozek-mbp.cz).

Společenské tance

Kurs základů společenských tanců proběhl v prvním pololetí roku 2019/20 opět v rozsahu 8 lekcí za 400,- Kč pro jednotlivce nebo 600,- Kč za pár. 1. lekce se uskutečnila ve čtvrtek 31. října od 15:40 na OA Vinohradská ve 4. patře, další lekce opět ve čtvrtek v těchto termínech: 7. 11., 21. 11., 28. 11., 12. 12., 19. 12., 9. 1. a 16. 1. (prodloužená). Další kurs proběhne opět v následujícím školním roce.

Cílem kursu je naučit účastníky základní kroky nejběžnějších společenských tanců, případně navíc některé jednoduché figury. Konkrétně se jedná o tyto tance: waltz, blues, rumba, valčík, cha-cha, jive, mazurka, foxtrot. Pohybově a rytmicky náročnější polka, samba a tango budou jen pro zájemce v rozšiřujících lekcích. Kurs svým rozsahem nemůže plnohodnotně nahradit klasické kursy tance a společenské výchovy, ale umožní každému, aby si na maturitním plese skutečně zatančil.

Historický šerm

Již pátým rokem pořádáme kursy historického šermu pro děti, a to jednak formou pravidelné výuky, jednak v rámci speciálního modulu letního jazykového a sportovního kursu All Star Time. Tyto dva kursy jsou na sobě navzájem nezávislé, mají odlišný průběh, strukturu i délku, ale oba vycházejí ze základů německé školy.

Kurs historického šermu pro děti pokračuje i ve školním roce 2019/20 za stejných podmínek jako loni. Počet hodin za 2. pololetí je 18. Cena kursu na 2. pololetí je 1440,- Kč. Výuka probíhá v pondělí od 17 do 18 hodin v tělocvičně ZŠ Praha - Dolní Chabry, Spořická 400/34, Praha 8. Leták ke stažení zde.

Přihlásit se lze i do již probíhajícího kursu, přičemž vždy každá první absolvovaná lekce se platí až od lekce následující, pokud se účastník do kursu přihlásí. V takovém případě bude upravena cena snížením o 80,- Kč za každou již odučenou lekci. Pokud se lekce neuskuteční z příčiny, která stojí na straně pořadatele, zavazuje se výukové centrum zajistit výuku v náhradním termínu. Pokud se účastník z jakéhokoli důvodu lekce nezúčastní, nevzniká mu nárok na vrácení peněz ani na náhradu, ale pakliže výukové centrum uspořádá víkendový kurs nebo jiné rozšiřující či náhradní hodiny, bude možné si výuku nahradit tam.

K výuce je zapotřebí vlastní sportovní oblečení a obuv, která v tělocvičně nezanechává stopy, optimálně měkká tréninková. Doporučené jsou kožené rukavice, např. pracovní. Veškeré další vybavení zajistí zdarma výukové centrum. Účastníci kursu jsou povinni se dostavit nejpozději 5 min. před začátkem lekce před budovu, kde si je vyzvedne lektor. Neúčast je třeba omluvit předem, v opačném případě lektor na začátku lekce telefonicky kontaktuje rodiče.

1. lekce 2. pololetí roku 2019/20 se uskuteční v pondělí 3. února 2020 od 17:00. Tato lekce bude veřejná, pro nové zájemce zdarma, pokud by se nakonec na kurs nepřihlásili. Ve vedení kursu pokračuje lektorka Zuzana Strnadová ze souboru Benedictus Flatus. Vedle šermu věnujeme čas také lukostřelbě, dokud nám počasí dovolí střílet venku. V zimním období jsme již vyzkoušeli alternativu se speciálními šípy umožňujícími střelbu i v tělocvičně.

Výhledově připravíme i vystoupení scénického šermu. Poprvé jsme se veřejně předvedli na Zahradní slavnosti chaberské ZŠ 14. června 2017. Nahrávka zpomalenými záběry umožní prohlédnout si různé techniky, kterým se děti za rok naučily. Za povšimnutí stojí to, jak každá z bojujících dvojic předvádí jiný typ souboje.

Doučování z českého jazyka, příprava k přijímacím zkouškám na SŠ i k maturitě z ČJ a literatury

Termíny na základě individuální domluvy pro 1–3 účastníky současně. Cena lekce/os. 125,- Kč – 250,- Kč (podle úrovně náročnosti a počtu účastníků).

Doučování angličtiny, matematiky, účetnictví, příp. jiných předmětů ZŠ a SŠ

Zajistíme na dotaz.

 
Kontakt:
info@brozek-mbp.cz
Pražský Ámos s. r. o., Přeletová 565, 165 00 Praha 6, IČ 04666062
© 2020 Pražský Ámos s. r. o. – web by David Chlumský