Vlastivědné výlety PDF Tisk

Smyslem vlastivědných výletů je prohloubit vztah studentů k české zemi, k její slavné i pohnuté historii, ke kultuře navazující na nejlepší evropské tradice a ke krásám naší přírody. Proto se omezují především na prostor Čech a Moravy, případně blízkého zahraničí, pokud se jedná o místa svázaná s našimi dějinami. Vždyť je smutné, pokud Češi znají lépe italské či chorvatské pobřeží  a moderní metropole se sítí komerčních lákadel nežli třeba starobylou krásu Českého Krumlova, bizarní skalní útvary Českého Švýcarska, úchvatné jeskyně a propasti v Moravském krasu i jinde nebo romantickou nádheru Lednicko-valtického areálu. Každoročně také navštěvujeme místa, která připomínají zločiny totalitních režimů, konkrétně Lidice, Terezín, Osvětim či jiné bývalé koncentrační tábory.

Nejedná se o klasické poznávací zájezdy, nýbrž o thematicky laděné výlety rozšiřující učivo několika předmětů, vhodné zejména pro studenty cestovního ruchu. Účastníci dostanou k disposici pracovní materiál zahrnující jak informace k dané problematice, tak úkoly, jejichž vypracování pomůže k prohloubení poznatků z výletu. Vyplnění pracovních listů je podkladem ke známce do dějepisu, zeměpisu, dějin umění nebo historického semináře. Nejednou se  absolventům výletů podařilo vhodně uplatnit tyto poznatky i u maturitní zkoušky.

Na výlety jezdíme nejčastěji vlakem, méně často autobusem. Vlak umožňuje snazší výměnu materiálů určených ke studiu a na zpáteční cestě diskusi o problematice zahrnuté v pracovních listech. Pracovní listy a diskuse výrazně napomáhají tomu, aby si účastník výletu utřídil, co si vlastně z cesty odnáší, a aby si dokázal vytvořit a obhájit vlastní názor.

 
Kontakt:
info@brozek-mbp.cz
Pražský Ámos s. r. o., Přeletová 565, 165 00 Praha 6, IČ 04666062
© 2020 Pražský Ámos s. r. o. – web by David Chlumský