Výlety aktuálně PDF Tisk

Nabídka exkursí na 2. pololetí školního roku 2019/2020:

MAUTHAUSEN

Zájemcům o období nacistické persekuce nabízí jednodenní exkurse do Rakouska především návštěvu bývalého koncentračního tábora proslulého experimentováním s nejrůznějšími formami mučení a usmrcování vězňů. Navštívíme autentické prostředí někdejšího kamenolomu a vyslechneme nejeden příběh. Mauthausen má pro Čechy o to větší význam, že právě zde končila většina odsouzených z českých zemí, a to především v pohnutém období heydrichiády. Proto cestou zhlédneme různé dokumenty o atentátu na Heydricha včetně dnes již legendárního filmu Atentát.

 • sobota 14. března termín přeložen kvůli COVID-19 na neděli 20. září
 • prohlídka nacistického koncentračního tábora v Rakousku
 • uctění památky českých obětí, mj. z období heydrichiády
 • krátká zastávka v Linci s vyhlídkou na centrum města
 • doplňuje učivo: DĚJ - II. světová válka
 • 1100,- Kč

HUSŮV ODKAZ - zrušeno kvůli COVID-19

605 let uplyne letos od tragické smrti jedné z největších postav českých dějin. Od dětství zná jeho jméno každý z nás, ale ruku na srdce, co si o něm vlastně pamatujeme? Pro většinu lidí je to asi statečný člověk, co věřil ve svou pravdu, neodvolal a nechal se raději upálit. Dost možná, že právě tohle je z jeho odkazu to nejdůležitější, ale neměli bychom o takové osobnosti vědět víc? Mistr Jan Hus je znám jako velký reformátor nejen církve, ale také českého pravopisu, změnil i pražskou universitu a hlavně pohled lidí na život kolem sebe. Jeho názory a osobní příklad inspirovaly obrovské množství lidí. Hrad Krakovec se stal jeho posledním útočištěm, než se vydal do Kostnice. Období husitství připomíná i nedaleké město Rakovník.

 • sobota 18. dubna
 • procházka jarní přírodou, návštěva zříceniny hradu Krakovce, podrobný výklad o Husových názorech, o jeho působení a významu
 • historické centrum Rakovníka, připomínka husitství
 • doplňuje učivo: ČJL - Jan Hus, DĚJ - husitství, DE, DJK - gotika
 • 350,- Kč

TEREZÍN - DVĚ PEVNOSTI, TISÍCE OSUDŮ

V čase, kdy na pietních místech Lidic a Terezína rozkvétají symbolické růže, přicházíme se poklonit památce obětí nacistické zvůle. Letos opět do Terezína, jedné z nejzachovalejších pozdně barokních pevností na světě, která se za II. světové války proměnila ve dvě hrůzná prostředí a poznamenala desítky tisíc lidských osudů. Velká pevnost sloužila jako židovské ghetto, v jehož zdech najdeme dnes výmluvná svědectví o holocaustu. Malá pevnost, kdysi vězení, se za války stala místem utrpení tisíců českých vlastenců.

 • sobota 6. června
 • návštěva musea židovského ghetta a dalších objektů Hlavní pevnosti
 • prohlídka Malé pevnosti, která sloužila jako vězení a za nacistické vlády byla přeměněna v neoficiální koncentrační tábor
 • doplňuje učivo: DE, DJK – baroko, klasicismus, DEJ – II. světová válka
 • 480,- Kč

Archiv uskutečněných exkursí:

Bavorsko – místo zrodu nacismu
Budovatelé a ničitelé (Mostecko)
Cesta utrpení a pokání (Příbramsko)
České dějiny ve Vídni
Český Krumlov
Do života Keltů (Nižbor)
Husův odkaz (Krakovec)
Jeskyně a štoly Českého krasu
Karlštejn – svědectví české moci a slávy
Kutná Hora – město stříbra
Liberec – metropole českých Němců
Lidická tragédie
Máchovský vandr (Kokořínsko)
Mauthausen
Moravský pravěk a středověk (Brno a okolí)
Moravský pravěk a novověk (Brno a okolí)
Mosty Českého Švýcarska (Děčínsko)
Oživlé skály zapomenutého romantika (Liběchovsko)
Pohádkový Jičín
Pohodlí První republiky (Mníšek p. B.)
Předvánoční Norimberk
Rarity střední Moravy (Olomoucko, Hranicko)
Romantická zahrada Evropy I (Pálava a LVA)
Romantická zahrada Evropy II (Pálava a LVA)
Řipská pouť
Santiniho barokní génius (Žďár n. S.)
Sopky západních Čech (Chebsko)
Terezín – dvě pevnosti, tisíce osudů
Transport do Osvětimi
Třeboň
Vánoce českého lidu (Přerov n. L.)
Velkomoravské putování
Za Tutanchamonem

 

 

 

 

 

 
Kontakt:
info@brozek-mbp.cz
Pražský Ámos s. r. o., Přeletová 565, 165 00 Praha 6, IČ 04666062
© 2020 Pražský Ámos s. r. o. – web by David Chlumský